PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI
 

Lisansüstü başvuru işlemleri 11.08.2014 tarihinde başlamış olup 22.08.2014 (23:59) tarihinde sona ermiştir.


UYARI : Aşağıda belirtilen enstitü ve programlarda, başvuru koşullarında belirtilen program açılması için yeterli başvuru/mülakat sayısına ulaşılamadığı için öğrenci kayıtları gerçekleştirilmeyecektir.


  • Sosyal Bilimler Enstitüsü
    • İşletme Anabilim Dalı Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi Bilim Dalı (İ.Ö) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Eğitim Bilimleri Enstitüsü
    • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
    • Eğitim Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve Ekonomisi (Okul Yönetici ve Denetmenleri) (İ.Ö) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
    • Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö) Tezsiz Yüksek Lisans Program

Lisansüstü giriş sınavı sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü yedek öğrenci kayıtları 9-11 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin güncellenen listeleri kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
MÜLAKAT İŞLEMLERİ
Tezli yüksek lisans programları ve doktora programları için mülakatlar 26.08.2014 tarihinde saat 10:00 'da ilgli Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
Tezsiz/ İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları için mülakatlar 27.08.2014 tarihinde saat 10:00 'da ilgli Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
Beyan edilen başvuru belgeleri, mülakat aşamasında sınav jürisine sunulacaktır.
Belgeler :
1 - Başvuru Belgesi (Sistemden Çıktısı Alınan)
2 - ALES Sonuç Belgesi
3 - Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Varsa)
4 - Mezuniyet Belgesi (Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma)
5 - Not durum çizelgesi
6 - Denizli İl sınırları içerisinde okul yönetici veya denetmeni olduğunu gösterir belge/belgeler (EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ(OKUL YÖNETİCİ VE DENETMENLERİ)(TEZSİZ)(İ.Ö.))
-
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Kesin kayıtlar 01- 03 Eylül 2014 tarihlerinde ilgili enstitülerde yapılacaktır.
 
Kesin kayıtta istenen belgeler;
Yüksek Lisans için ;
1 - Başvuru formu,
2 - Lisans not ortalaması ve not dökümü,
3 - Aslı iade edilmek koşulu ile Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi ve onaylı sureti,
4 - ALES sonuç belgesi,
5 - YDS Sonuç Belgesi (Programa başlarken zorunlu olanlar için),
6 - İlgili mevzuata uygun 6 adet vesikalık fotoğraf
7 - Katkı payı harç dekontu (İkinci öğretim programları için)
8 - Askerlik Durumu için kişinin beyanı esas alınır. Enstitü, kişi hakkında gerekli araştırmayı yapar, gerek görülürse adaydan belge getirmesi istenebilir.
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ(OKUL YÖNETİCİ VE DENETMENLERİ)(TEZSİZ)(İ.Ö.)) için Denizli il sınırları içerisinde okul yönetici veya denetmeni olduğunu gösterir belge / belgeler

Doktora için ;
1 - Başvuru formu,
2 - Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,
3 - Aslı iade edilmek koşulu ile Lisans / Y. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
4 - ALES sonuç belgesi,
5 - YDS Sonuç Belgesi
6 - Kıyafet yönetmeliğine uygun 6 adet vesikalık fotoğraf
7 - Katkı payı harç dekontu (İkinci öğretim programları için)
8 - Askerlik Durumu için kişinin beyanı esas alınır. Enstitü, kişi hakkında gerekli araştırmayı yapar, gerek görülürse adaydan belge getirmesi istenebilir.

UYARI : Asıl belgeler ile birlikte belgelerin birer adet fotokopileri getirilmesi gerekmektedir. Belgelerin fotokopileri teslim edilecektir, asıl belgeler kontrol amaçlı kullanılacaktır.
 
İLETİŞİM
Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Kınıklı Kampüsü

Rektörlük Binası - DENİZLİ

Tel  : (0258) 296 2293 - 3281

Fax : (0258) 296 2347

fenbe@pau.edu.tr

Kınıklı Kampüsü

Gölbahçe - DENİZLİ

Tel  : (0258) 296 3817 - 3819 - 3820

Fax : (0258) 296 3813

sosyalbilimler@pau.edu.tr

Rektörlük Binası - DENİZLİ

Kınıklı Kampüsü

Tel  : (0258) 296 2008 - 2009

Fax : (0258) 296 2348

saglikbe@pau.edu.tr

Kınıklı Kampüsü

Eğitim Fakültesi Binası Kat : 4 - DENİZLİ

Tel  : (0258) 296 1244 - 1255

Fax : (0258) 296 1201

egtbilens@pau.edu.tr